Med en bakgrund i ljusdesign inom teater och show har jag alltmer ägnat mig åt ljussättning och genomförande av ljusprojekt i offentlig miljö. Ett av dessa projekt var TIMGLASET som lyste upp himlen över Göteborg i samband med nerräkningen till millenniumfirandet.

Timglaset byggdes upp av de koncentrerade ljusstrålarna från 12 motoriserade och fjärrstyrda luftvärns-strålkastare placerade utmed en cirkel med 1000 meters diameter i Frihamnen och Lundby-hamnen. De ursprungliga ljuskällorna byttes ut mot moderna 6kW HMI urladdningslampor.

Timglaset var igång från mörkrets inbrott till efter midnatt varje kväll i tre månader fram till nyårsdagen 2000.

 

 

 

kent flood ljusdesign